Skolepenge

 

Betalingssatser for skoleåret 2018 - 2019 pr. 01.08.18
(Egenbetaling for skole og SFO pristalsreguleres pr. 01.08.19 og for børnehaven 01.01.19)

Alle opfordres til at benytte NETS. Ønsker man at benytte sig af betaling via girokort, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på DKK 75,00 pr. opkrævning.

Egenbetaling for skole:
Førskole DKK 2.375,00 pr. måned i 3 måneder inkl. fuld SFO-plads / Børnehavesats
0. - 3. klasse DKK 1.225,00 pr. måned i 11 måneder
4. - 9. klasse DKK 1.275,00 pr. måned i 11 måneder
10. klasse  DKK 1.525,00 pr. måned i 11 måneder

Til 2. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 775,00
Til 3. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 525,00
Til 4. barn og efterfløgende børn ydes søskendemoderation på 100 %, således at egenbetalingen er DKK 0,00
NB:  Der gives ikke søskenderabat i forbindelse med Førskole

Indmeldelsesgebyr på DKK 500,00 betales ved optagelse på skolen i 0. - 9. klasse og DKK 2.700,00 ved optagelse i 10. klasse.
(Indmeldelsesgebyrets størrelse i 10. klasse er grundet studietur til New York)

Herudover vil der være udgifter til lejrskoler og studieture samt delvist egenbetaling for buskort.

Egenbetaling for skolefritidsordningen - SPIREN: For 0. - 3. klasse (andre klassetrin efter aftale)
Fuld SFO-plads DKK 1.075,00 pr. måned i 11 måneder
Feriepasning i juli DKK 550,00 pr. uge

Til 2. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 625,00
Til 3. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 425,00
Til 4. barn og efterfølgende barn ydes søskendemoderation på 100 %, således at egenbetalingen er DKK 0,00
Der ydes kun søskendemoderation for elever i 0. - 3. klasse.

Egenbetaling for Sct. Knuds Børnehave:
Børnehaveplads  (3 - 5 år) DKK 2.375,00 i 11 måneder
Børnehaveplads  (2 - 3 år) DKK 3.920,00 i 11 måneder
Feriepasning i juli DKK 650,00 pr. uge

Økonomisk friplads i børnehaven søges via pladshenvisningen ved Fredericia Kommune.

Centralt fordelt friplads for skole og SFO
Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO. Dette betalingstilskud kan søges ifølge gældende lov.

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgningsskema i skolens administration, som behandler ansøgningen samt sender godkendte ansøgninger videre til Fordelingssekretariatet.

VIGTIGT: Seneste afleveringsdato for ansøgning om støtte til skoleåret 2018-2019 er den 31. august 2018.

Pædagogisk friplads for skole og SFO
Sct. Knuds Skoles bestyrelse udmønter hvert år et fast beløb til Pædagogisk Friplads, som kan søges af forældre til elever på skolen til delvis dækning af egenbetaling af skolepenge og/eller SFO. Udmøntningen af dette tilskud beror på pædagogiske forhold samt på forhold i familier, der gør det svært for disse, at dække det fulde beløb af egenbetalingen for skolepenge og/eller SFO.

Ansøgning om Pædagogisk Friplads kan ske ved henvendelse til skolens administration, hvorefter der aftales møde med skolens leder omkring tildeling af evt. Pædagogisk Friplads.

Udmeldelse
Udmeldelse af skole, SFO og børnehave skal ske ved skriftlig henvendelse til skolen. Det er ligeledes vigtigt, at klassens lærere, SFO- og børnehavepædagoger får besked om skole- eller institutionsskiftet - især hvis der ligger nogle problemer til grund for beslutningen.

Udmeldelsesvarsel for skole og SFO er 1 måned pr. den 1. i en given måned. 

Udmeldelsesvarsel for børnehave er 2 måned er pr. den 1. i en given måned.

For barnets skyld opfordrer vi til, at man sørger for, at barnet får sagt ordentligt farvel til lærere, pædagoger og kammerater.

HUSK at aflevere alle de bøger, der er lånt på skolen. Specifik bogliste kan udleveres af kontoret. Der opkræves betaling af ikke afleverede bøger.