Bestyrelsen ved Sct. Knuds Skoles Børnehave

 

Bestyrelsen på Sct. Knuds Skole består af 4 medlemmer, hvor en er valgt af Sct. Knuds Skoles bestyrelse, én udpeget af personalet og to valgte fra forældrekredsen.

Udover de faste medlemmer af bestyrelsen deltager skolens ledelse v/Susanne Hyre-Jensen og Joachim Grundtvig.

Bestyrelsen for Sct. Knuds Skoles børnehave for skoleåret 2016-2017

FORMAND                                            
Helle Ullerup                                                         

NÆSTFORMAND
Thorbjørn Bruun

Medlem fra skolens bestyrelse
Hans Ankerstjerne Hermann  

Personalerepræsentant
Pia Højmose Jørgensen

Kontakt til Sct. Knuds Skoles bestyrelse
Bestyrelsesformanden kan kontaktes via telefon og mail. Se kontaktdata under menupunktet KONTAKT på skolens hjemmeside.