Bestyrelsen for Sct. Knuds Børnehave

 

Bestyrelsen for Sct. Knuds Børnehave består af 3 medlemmer, hvor én er valgt af Sct. Knuds Skoles bestyrelse, én udpeget af personalet og én valgt fra forældrekredsen.

Udover de faste medlemmer af bestyrelsen deltager skolens ledelse v/Susanne Hyre-Jensen og Joachim Grundtvig.

Bestyrelsen for Sct. Knuds Børnehave for skoleåret 2018-2019

FORMAND                                            
Tinna Holst Larsen                                                         

Medlem fra skolens bestyrelse
Anne Nordin Frost  

Personalerepræsentant
Pia Højmose Jørgensen

Kontakt til Sct. Knuds Børnehaves bestyrelse
Bestyrelsesformanden kan kontaktes via telefon og mail. Se kontaktdata under menupunktet KONTAKT på skolens hjemmeside.